Företagsledning

Jonas Berg, VD (grundare/delägare)
Civilingenjör/systemutvecklare med över 20 års erfarenhet av utveckling av databaslösningar riktat mot målgruppen. Mer än 10 års erfarenhet av webbaserade databaslösningar. Mycket djup kunskap om målgruppens behov, även internationellt.

Torsten Malmvall, vice VD (grundare/delägare)

Över 35 års erfarenhet av företagsledning och försäljning mot målgruppen insamlings- och medlemsorganisationer.

Jonas Malmvall, styrelseordförande