Drift
KomMed AB svarar för databasdriften åt sina kunder. KomMeds databasservrar är vid var tid dimensionerade för god prestanda med hög tillgänglighet och säkerhet. Vi har kunder med mycket stora volymer och mindre kunder. I webbtjänsten ingår automatisk filhantering gentemot tredje part, som banker, bankgiro/plusgiro samt mot svensk folkbokföring, tryckerier, teleoperatörer m fl. KomMed svarar för serverkapacitet, programlicenser och nödvändig kommunikationskapacitet mellan KomMeds servrar och Internet.

I tjänsten ingår:

  • Tillgång till relevant driftinfrastruktur och säkerhetsarrangemang.
  • Drift av webbtjänsten 24 timmar per dygn med skydd mot obehörig användning.
  • Versionsuppdateringar med felrättelser och funktionsuppdateringar.
  • Användarsupport
  • Automatisk filhantering.