Drift
KomMed AB svarar för databasdriften åt sina kunder. KomMeds databasservrar är vid var tid dimensionerade för god prestanda med hög tillgänglighet och säkerhet. Vi har kunder med mycket stora volymer och mindre kunder. I webbtjänsten ingår automatisk filhantering gentemot tredje part, som banker, bankgiro/plusgiro samt mot svensk folkbokföring, tryckerier, teleoperatörer m fl. KomMed svarar för serverkapacitet, programlicenser och nödvändig kommunikationskapacitet mellan KomMeds servrar och Internet.

I tjänsten ingår:

  • Tillgång till relevant driftinfrastruktur och säkerhetsarrangemang.
  • Drift av webbtjänsten 24 timmar per dygn med skydd mot obehörig användning.
  • Versionsuppdateringar med felrättelser och funktionsuppdateringar.
  • Användarsupport
  • Automatisk filhantering.

Driftstatus
KomMed har för närvarande en driftstörning som gör att alla tjänster inte fungerar fullt ut. Vi arbetar intensivt för att lösa detta och kommer uppdatera informationen på denna sida regelbundet tills det är löst.

[2019-07-26 09.20]
Många av de fel som uppstått i samband med bytet av driftsplattform är åtgärdade, men det finns fortsatt några funktioner som inte är fullt återställda och som därför orsakar problem och extra arbete hos våra kunder. Vi arbetar vidare med att rätta felaktigheter tills samtliga problem tagits om hand. Nedan följer en uppställning samt ny prognos för respektive del.

Vi välkomnar all kommunikation med vår support som gör sitt yttersta för att besvara alla inkomna frågor och samtal, men då mängden ärenden och samtal är stor blir svarstiderna dessvärre längre än vanligt.

Autogiro
Samtliga medgivandeansökningar som lagts in i KomMed har behandlats och uppdaterats. Nu skickas och tas filer med ansökningar emot varje bankdag som tidigare.

Alla autogirodragningar, som för våra kunder sker mellan 26 juli och 31 juli, tas som vanligt ut av KomMed två bankdagar före dragning och skickas vidare till BGC. För kunder som har önskad dragningsdag 28 juli kommer autogirofilen tas ut under dagen idag och faktisk dragningsdag blir 29 juli.

Filer med betalinformation
Kommunikationen med Plus- och Bankgiro är nu återställd och filer med betalinformation kommer nu åter till KomMed varje dag.

När driftstörning avhjälpts kommer alla kunder få en längre information om vad som orsakat stoppet.