Affärsidé
Affärsidén är att hjälpa kunderna till större insamlingsvolymer och/eller en god medlemsutveckling. KomMed ska med sina tekniska lösningar i kombination med sin erfarenhet och kompetens säkerställa att kunderna kan fokusera på sin kärnverksamhet och att KomMed är en pålitlig partner för att sköta IT-drift och kringliggande tjänster.

Värdegrund
KomMed har alltsedan dess bildande präglats av en önskan att vara en positiv kraft för att göra det enklare för ideella och idéburna organisationer att nå framgång i sin viktiga verksamhet. Genom vårt bidrag önskar vi helt enkelt vara en aktiv del i att skapa en bättre värld. Bolaget mål är att verka genom goda och sunda principer både i relation till sina kunder och anställda. Vi önskar bidra till en bättre miljö genom att bl a medverka till att använda elektronisk kommunikation istället för pappersutskrifter i så stor utsträckning som möjligt.