Historik
KomMed AB har alltsedan bildandet 2006 erbjudit molnbaserade IT-tjänster riktat mot insamlings- och medlemsorganisationer. Företagets tre grundare hade redan från början en gedigen erfarenhet från äldre IT-lösningar för insamlingsverksamhet och medlemshantering. Vi hade bra koll på vad som fungerade bra eller dåligt. Det var dock viktigt att ”börja med ett rent bord” och skapa en framtidslösning som skulle hålla i många, många år. Att molntjänster skulle slå igenom så totalt på marknaden anade vi redan då, dock kunde man ju aldrig vara säker. Att tjänsten skulle vara internationell var en grundförutsättning från början. Att lösningen skulle kunna skalas upp till riktigt stora organisationer fanns också med i målbilden redan från början.

Under första åren byggdes lösningen successivt vidare i den takt som kunderna strömmande till. Nya kunder har därefter anslutit sig en jämn takt över åren. 2014 är 60 svenska organisationer av olika storlek anslutna till KomMed Cloud. Kunderna verkar med: hjälpverksamhet i tredje världen, social verksamhet i Sverige, forskning, antidrog, mot mobbing, naturskydd, kristna samfund, medlemsorganisationer och handikapporganisationer.

Nu, år 2014 har vi nått en marknadsledande position när det gäller antalet anslutna insamlingsorganisationer i Sverige. Under 2013 samlade våra kunder in över 500 miljoner SEK och snittgåvan var 214:- SEK, vilket innebär att många gåvoposter som flyter genom vår tjänst KomMed Cloud varje dag.