KOMMED CLOUD-KUNDER I UTVECKLANDE SAMVERKAN!

KomMed Cloud-kunder ingår i ett nätverk av många kunder som använder samma systemstöd. Vi på KomMed anordnar kundträffar och tillfällen där kundernas användare kommer samman och får möjlighet att utvecklas i sitt användande av KomMed Cloud. Samtidigt är det bra tillfällen att lära av varandra.

Som leverantör är vi angelägna att lyssna in behoven hos våra kunder. Kundernas erfarenheter och behov ligger till grund för den vidareutveckling som sker i KomMed Cloud. Efter sommaren 2014 har en  systematisk genomgång gjorts hos våra kunder där vi lyssnat in kundernas idéer om förstärkningar av KomMed Cloud och visioner inför framtiden. Detta får nu direkt inverkan på vår utvecklingsplanering. 

 

Vi kommer successivt att dela in KomMed Cloud-kunderna i tre segment för att på ett bättre sätt möta de framtida behoven.

  • KomMed Cloud Basic, för organisationer med en årsintäktsvolym upp till 20 miljoner.
  • KomMed Cloud CRM, årsintäktsvolym på 20 – 100 miljoner SEK
  • KomMed Cloud CRM Premium, årsintäktsvolym över 100 miljoner SEK

 

 

NÅGRA AV VÅRA KUNDER

= Samlar in pengar + = Har medlemmar + = Har månadsgivande +
= Använder SMS + = SPAR-uppdaterar +  
Stockholms stadsmission
Oxfam
Min Stora Dag
Sverige för UNHCR
Equmeniakyrkan
Blomsterfonden
Friends
Synskadades riksförbund
Neuroförbundet
Operation Smile
Civil Rights Defenders
Svenska Afghanistankommittén
WaterAid
Hjärtebarnsförbundet
Göteborgs kyrkliga stadsmission
Svenska Livräddningssällskapet
Islamlic Relief
Kvinna till Kvinna
PMU
RFSU
Forska utan djurförsök
Ljus i Öster
Afrikagrupperna
Folkets Hus och Parker
Hundstallet
Jordens Vänner
Radiumhemmets forskningsfonder
FUB
Evangeliska frikyrkan
Drogfritt
LP-verksamheten
MAF
Livsmedelsföreningen
Ersta diakoni